Praca - Praktyka    
     
 

Po moich studiach na Akademi Ekonomicznej w Poznaniu w 1982 roku, ( aż do ucieczki do Berlina Zachodniego w 1987 roku) musialem z powodu mojej aktywności politycznej zrezygnować z pracy w zawodzie ekonomisty.

Zbieranie doświadczenia zawodowego będzie dla mnie możliwym dopiero po uzyskaniu dyplomu i zawodu. Zdałem już pierwszą część egzaminu dyplomowego. Po złożeniu drugiej części egzaminu dyplomowego będę wykonywał zawód ekonomisty.

Aby finansować tą drugą część egzaminu dyplomowego wykonywałem różne prace studenckie w wielu przedsiębiorstwach, przez co mogłem poznać codzienność gospodarki rynkowej. Umożliwiło mi to zebranie bardzo wartościowych doświadczeń w zakresie organizacji, funkcjonowania magazynów, zagadnień prawnych (w tym prawa pracy), atmosfery zakładowej, zachowań rynkowych, ksztaltowania prezentacji przedsiębiorstwa w internecie, programowania baz danych, typów przedsiębiorstw i ich form prawnych itp.

Między innymi zrealizowałem samodzielnie wymienione pod "Znajomość Komputera" projekty programowania HTML oraz baz danych Ms Access

http://www.kraczkowski.eu